Drevenice Liptovská Štiavnica

Celý areál je riešený netradične ako kontrast k súčasnému trendu v rekreácii v samostatných objektoch bez logickej nadväznosti na exteriér. Cieľom bolo vytvorenie vidiecky pôsobiaceho prostredia a areálu na spôsob veľkej záhrady, či sadu. K jednotlivým pozemkom príslúchajú terasy a samostatné záhradky, ktoré sú však len opticky oddelené zeleňou pre pocit súkromia, ale možnosť voľného pohybu. Cieľom návrhu bolo namiesto umiestnenia rovnakej súkromnej vybavenosti ku každému objektu, vytvorenie zdieľaných priestorov a prvkov. V areály boli ponechané veľkorysé plochy, ktoré budú využívané ako spoločné plochy pre ubytovaných. Nachádza sa tu spoločný sad s prírodným detským ihriskom a ohniskom. s množstvom jedlých druhov stromov, krov a bylín. 

Vzhľadom na blízkosť chráneného územia citlivého na vodný režim je veľmi dôležitou súčasťou návrhu práca s vodou. Všetky plochy sú vytvorené z priepustných povrchov, aby dažďová voda čo najrýchlejšie zasiakla do podložia a neodtiekla rýchlo z pozemku. Voda zo striech objektov je odvádzaná do tzv. dažďových záhrad alebo je distribuovaná ku drevinám a do sadu, kde sa nachádza ďalšia malá podmáčaná plocha. Chránené územie so zaujímavými informáciami je sprístupnené návštevníkom po vyvýšenom chodníčku len minimálne zasahujúcom do terénu. Všetky stavby v areáli sú osadené na vrutoch, tým pádom minimálne zasahujú do terénu. Projekt bol vypracovaný v spolupráci s Ing. Arch Petrom Sálusom, ktorý vypracoval návrh jednotlivých objektov a ich rozmiestnenia.