EIA a iné enviro

poradíme, zmapujeme, spracujeme, zdozorujeme...

Kto sme


Sme dvojica s multidisciplinárnym prírodovedným vzdelaním, celoživotne pôsobíme v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Spolu máme v tomto zameraní takmer 60 rokov praxe a skúseností z činnosti odborných organizácií a štátnej správy rezortu životného prostredia, z podnikateľskej sféry aj neziskových organizácií. Značka Z&M consult vznikla v r. 1992.  

Čo robíme

Poskytujeme odborné služby a poradenstvo v environmentálnej oblasti so zameraním na posudzovanie vplyvov na životné prostredie a problematiku ochrany prírody.


Kontakt

Z&M consult, RNDr. Mária Zuskinová & RNDr. Ján Zuskin,  Pod hradom 276, 034 95 Likavka, +421/903/533887, maria.zuskinova@gmail.com