EIA/SEA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. podliehajú mnohé ľudské aktivity v krajine, projekty a zámery rôznych odvetví a zamerania.  Závisí to od ich lokalizácie, rozsahu, technológie, kapacity a ďalších parametrov. Posudzujú sa konkrétne investičné akcie (EIA) aj územné plány a koncepčné materiály (SEA).