Horské prostredie

Akútna potreba revitalizácie rozsiahlych plôch priamo pod Chopkom vznikla v súvislosti s vybudovaním vysokokapacitnej lanovky Funitel v Jasnej. Základná filozofia celého návrhu je založená na ponuke jedinečného, v slovenských podmienkach netradičného riešenia porovnateľného s výnimočnými projektmi tohto druhu známymi napr. zo severských aj iných krajín, avšak s využitím špecifík vysokohorského prostredia Chopku. Cieľom je funkčné a estetické riešenie, ktoré zatraktívni priestor pre domáceho a zahraničného návštevníka ako netradičný doplnok samotnej prírodnej scenérie, a zároveň môže byť vzorovým riešením pre zmenu prístupu k problematike turistickej z᝻aže v cennom prírodnom prostredí. Tento projekt z roku 2012 nebol do dnešnej doby zrealizovaný. Návrh detského ihriska je z dielne krajinnej architektky Ing. Lucie Lackovičovej. 

Umelá zasnežovacia nádrž sa nachádza na Bielej Púti v lyžiarskom stredisku Jasná. Cieľom návrhu bolo potlačenie umelého pôsobenia diela v prírodnom prostredí a využitie jeho potenciálu pre oddychovú zónu, keďže sa rozprestiera priamo v ,,centre diania". Súčasťou návrhu bolo trasovanie peších komunikácií, ktoré sú doplnené o vysuté móla narúšajúce jednotvárnosť brehov. Svahy sú doplnené o skaly a prirodzenú vegetáciu. Zasnežovacia nádrž je súčasťou navrhovaného detského chodníka s dračou tematikou, ktorého návrh už čoskoro nájdete v sekcii laruu arts. Bohužiaľ realizáciu tohto projektu môžete naživo vidieť len vo veľmi oklieštenej a nevydarenej podobe, ktorá sa nedrží pôvodného návrhu.