Čo je vlastne LARUU?

LARUU je kreatívna značka, ktorá zastrešuje rôzne tvorivé odvetvia a činnosti. Náš stabilný tím pracuje prevažne v oblasti krajinnej architektúry a grafického dizajnu. Spolupracujeme s rôznymi šikovnými ľuďmi, ktorí rozširujú naše pole pôsobnosti o ďalšie odborné a umelecké odvetvia. 


O nás 

Pracujeme prevažne v oblasti krajinnej architektúry a záhradného dizajnu. Venujeme sa tiež grafickému dizajnu a iným umeleckým činnostiam a remeslám. Viac o týchto aktivitách sa dozviete v sekcii Arts.

Náš tím

Jakub

Má na starosti realizácie, údržbu, ale aj IT podporu a vlastne všetky práce a technické veci, na ktoré treba šikovné ruky.

Laruu

Vyštudovala Krajinnú a záhradnú architektúru na FA STU a grafiku na ŠÚV v Bratislave. Venuje sa aj kresbe, maľbe, či tetovaniu. 

Apollo

Rád sa povaľuje na mieste realizácie, oddane nosí pracovné nástroje a je maskotom nášho tímu doma aj na cestách. 

V júni 2017 sme obidvaja získali medzinárodne uznávaný certifikát permakultúrneho dizajnéra a naďalej sa pre vás v tejto oblasti vzdelávame. Pre viac informácií o permakultúre na Slovensku navštívte stránku permakultura.sk alebo nás neváhajte kontaktovať.


Pri našej práci sa mimo stabilný tím vystrieda aj mnoho ďalších šikovných ľudí, ktorí vždy radi a ochotne priložia ruku k dielu alebo nás zásobia náradím a cennými radami. Ďakujeme týmto Samkovi, Baške, Miškovi, Naďke, Máške & Jankovi a Evke & Jarkovi :) 


Ciele a zásady

Našou najväčšou vášňou je vytváranie a pretváranie priestorov, v ktorých sa každý pohybujeme, v súlade s princípmi trvalo-udržateľného rozvoja. Väčšinou sa jedná o exteriérové plochy, ktoré však veľmi často nadväzujú na interiér a našim cieľom je ich harmonické rozvrhnutie a prepojenie. Preto je najvhodnejšie prizvanie krajinného architekta už na začiatku vášho projektu, teda pri zrode myšlienky, dôležitá je tiež interdisciplinárna komunikácia s architektom a ďalšími odborníkmi.

Príklad: Klient si chce postaviť rodinný dom, dá si ho navrhnúť architektovi, postaviť firme. Potom postaví plot, vybuduje chodníčky, altánok. Všetko samostatne bez žiadnych súvislostí a nadväznosti na okolie. Chcelo by to aj nejakú rýchlu zeleň, tak vysadí popri plote rad tují, sú predsa lacné a má ich každý. Časom zistí, že by chcel od záhrady niečo viac, ale nevie si s tým rady, tak osloví záhradného architekta. V tom lepšom prípade. V tom horšom si dá spraviť záhradu na kľúč, akých sú u nás desiatky, bez prihliadnutia na lokalitu, architektúru, či praktické využitie. V tom lepšom teda záhradný architekt pracuje s existujúcimi prvkami, ktoré je ale veľmi náročné funkčne a esteticky zceliť do kvalitného návrhu. Nieje to však nemožné a nebojte sa nás kontaktovať ani v tomto štádiu, máme radi výzvy :)

Snažíme sa, aby výsledkom našej práce bol priestor, či už záhrada, park a i., ktorý nezaťažuje životné prostredie, ale práve naopak je preňho prínosom. Práve preto je našim cieľom optimálne hospodárenie so zdrojmi, vodou a pôdou tak, aby bolo prínosom pre daný priestor a bol nutný čo najmenší alebo žiadny prísun zdrojov zvonka.

Príklad: Výstižným príkladom je tak zaužívané hrabanie lístia na jeseň. Vynaložíte úsilie a finančné prostriedky na to, aby ste sa ho zbavili a následne ďalšie zdroje na to, aby ste dodali vyslabnutým rastlinám živiny v podobe priemyselných hnojív. Pritom príroda pracuje za vás a rozkladajúce lístie vracia živiny priamo naspäť do pôdy, nemusíte pohnúť ani prstom. Ak vašim estetickým požiadavkám lístie v záhrade nevyhovuje, stále ho môžete skompostovať a vrátiť rastlinám následne.

Pri realizácii je samozrejme takmer nemožné vychádzať len z toho, čo ponúka daná lokalita. Preto je pre nás veľmi dôležité využívať v maximálnej možnej miere zdroje z daného regiónu a vyhnúť sa zbytočnej preprave materiálov z jedného konca sveta na druhý. Podobne je to aj s rastlinami. Tiež pitná voda je k nám častokrát dopravovaná z diaľky a mrháme ňou, kde netreba. Preto sa snažíme s vodou pracovať šetrne, chceme zbierať dažďovú vodu, či šedú vodu z domácnosti a využiť ju mnohonásobne, kým jej dovolíme odtiecť preč. Výborným príkladom hospodárenia s vodou je napr. koreňová čistička, viac si môžete prečítať u našich partnerov ekočističky.sk.

Príklad: V projekte je navrhnutá exotická drevina. K tomu aby sa len dostala na dané miesto sa minie množstvo zdrojov. Na mieste spotrebúva ďalšie, keďže potrebuje výmenu zeme, intenzívnu závlahu, špeciálne podmienky a ešte náročnejšiu starostlivosť, aby to tu vôbec prežila, o estetickom účinku nehovoriac. Čo tak ju nahradiť rovnako estetickým a ešte aj užitočným domácim druhom? Nepricestuje zďaleka, netreba ho tu vítať ako v 5* hoteli, pretože je tu už zvyknutý a niektorý sa nám dokonca odmení aj úrodou bez vynaloženej námahy.

V našej práci sa snažíme klientov aspoň o trochu priblížiť k potravinovej sebestačnosti. Naším cieľom nie je všetkých presvedčiť k pestovaniu vlastných potravín za účelom prežitia, ale znovuvytvorenie vzťahu k pôde a k šetrnému zaobchádzaniu s ňou. Snažíme sa ukázať, že rešpektovaním jednoduchých prírodných princípov a ich použitím v praxi môžeme vytvoriť krásny kus zeme, ktorý nám poskytne miesto na oddych a navyše z neho môžeme mať úžitok bez zbytočnej námahy. Na týchto princípoch je založená aj tzv. permakultúra v ktorej sa snažíme neustále vzdelávať. Nie je to však žiadna novinka, pod týmto názvom sa ukrývajú prírode blízke princípy hospodárenia, ktoré sme poznali už dávno v minulosti, len sme na ne akosi zabudli. Pre niekoho je ťažké predstaviť si aplikovanie týchto princípov v modernom svete. Je však možné tvoriť záhrady a iné priestory v súlade s nimi bez straty estetických a funkčných kvalít, ktoré od nich očakávame. Naopak, bonusom môžu byť zdravé potraviny bez chémie vo vašom jedálničku.

Príklad: V dnešnom uponáhľanom svete očakávame od záhrady miesto, kde si oddýchneme a načerpáme nové sily, strávime čas s rodinou a priateľmi. Nehodláme sa rýpať v zemi a plieť burinu, aj keby mali byť výsledkom zdravšie potraviny pre našu spotrebu. Z nejakého zvláštneho dôvodu nám však nevadí byť otrokom trávnika, ktorý od nás stále niečo potrebuje. Nemusíte sa rovno vzdať záhrady na úkor zemiakového poľa. Niekedy stačí okrasné, ale inak neužitočné kry nahradiť jedlými (pritom stále estetickými), zasadiť ovocný strom, v ktorého prirodzenom tieni budete piť kávu namiesto umelej markízy, alebo zasvätiť trvalkový záhon bylinkám. Prestaňte bojovať s púpavou, skorocelom a sedmokráskami v trávniku, začne byť odolnejší, krajší a nebude sa sťažovať, že sa mu toľko nevenujete. Niekedy dokonca nemusíte meniť vôbec nič, okrem prístupu k (ne)údržbe vašej záhrady. Lístie zotlie tam, kam padlo, a vyživí pôdu. Tam, kde trávnik uschol, nahradia ho odolnejšie druhy, ktoré sa budú zelenať aj v suchu a naopak vo vlhku bude rásť namiesto bahnitého riedkeho trávnika mäkký mach. S trávnikom sa to má tak, že je zelený, mäkký a pekný, preto ho chceme mať. S machom sa to má úplne rovnako, len toho sa chceme zbaviť. Zvláštne. Niekedy sa dokonca stačí len naučiť, na čo nám môže byť tá ktorá rastlinka dobrá. Máme jej plnú záhradu, len nevieme o jej úžasných vlastnostiach. Stačí si nechať trochu pomôcť od prírody a za chvíľu sa k nám vrátia aj užitočné živočíchy, záhrada sa razom zmení zo sterilnej na rajskú.