Parky

Tento prímestský park bol spracovaný ako súťažný návrh na Svetový kongres IFLA 2011 v Zurichu. Témou boli ,,Urban boundaries" a teda kontaktné a okrajové zóny rýchlo rastúcich sídiel a prírodného prostredia. Takáto zóna sa nachádza na okraji mesta Žilina a je o to výraznejšia, že sa stretáva s riekou a vodnou nádržou. Takáto kombinácia poskytuje potenciál na široké rekreačné využitie v kontakte s rozmanitými biotopmi a voľne žijúcimi druhmi. Návrh bol spracovaný v dvojčlennom tíme v spolupráci s Ing. Luciou Lackovičovou. 

Revitalizácia mestského parku Bôrik bola témou medzi-národného študentského workshopu, ideový návrh bol následne dopracovaný ako bakalárska práca. Hlavný mestský park sa dlhé roky nachádza v nepriaznivom stave, pri jeho revitalizácii je dôležité nové funkčno-prevádzkové usporiadanie priestoru takisto ako jeho nové estetické stvárnenie. Návrh ponúka aktívny priestor pre rôzne vekové kategórie, dlhodobých i krátkodobých návštevníkov.