Čo realizujeme

Naše návrhy vám radi zrealizujeme, v prípade náročnejších projektov pre vás môžeme realizáciu sprostredkovať. Po dohode vám zrealizujeme aj vami donesený návrh, pokiaľ sa neprieči nášmu presvedčeniu, či estetickému cíteniu. 

Robíme výsadby všetkého rastlinného materiálu od vzrastlých stromov cez kry, trvalky, byliny až po malé skalničky. Sejeme lúky a jedlé trávniky, v prípade potreby pokladáme aj kobercový trávnik, všetko však s ohľadom na naše zásady a ciele, ktoré sú zhrnuté v sekcii o nás. Budujeme vyvýšené záhony, treláže, kompostéry, plôtiky, prírode blízke herné prvky a iné jednoduché konštrukcie. Realizujeme prírodné aj umelé prvky zachytávajúce dažďovú vodu ako swejly, dažďové záhrady, strešné záhradky, nádržky a pod. V prípade, že je z dôvodu lepšieho hospodárenia s vodou predsa len potrebná automatická závlaha, nainštalujeme ju. Radi používame namiesto priemyselných výrobkov nevšedné prvky a znovu využívame staré veci, preto je možné, že sme sa s niektorými činnosťami ešte nestretli, ale radi si ich u vás vyskúšame a vytvoríme pre vás nevšedný originál. 

Údržba

Na záhrady, ale aj iné priestory poskytujeme servis, či už v podobe pravidelnej, sezónnej alebo jednorázovej údržby. Orezávame a striháme kríky, pretrhávame záhony, mulčujeme, hnojíme prírodnými hnojivami či kompostom. Ošetrujeme dreviny, presvetlujeme staršie ovocné stromy, prípadne pre vás pozbierame úrodu. V prípade lístia uprednostňujeme jeho ponechanie na mieste z dôvodu výživy stromu, ak je to ale nevyhnutné, zhrabeme ho a stromu ho dodáme rovno skompostované. Neustále si dopĺňame nové zručnosti a vzdelávame sa napr. v permakultúrnom dizajne, extenzívnom ovocinárstve, kompostovaní, či ručnom kosení, aby sme Vám mohli ponúknuť čo najodbornejší servis. 

Z našej práce

Vyvýšené záhony

Herné prvky

Potulní záhradníci

Záhrada od návrhu k realizácii

Antošíkov Majer

Rez a ošetrovanie

Drobné inštalácie