Rekreačné areály

Bývalý majer v súčasnosti slúži ako rekreačné ubytovanie pre verejnosť na lazoch nad Banskou Belou. K objektu prináležia aj rozsiahle okolité pozemky a je tu predpoklad budúceho využitia na trvalé bývanie a hospodárenie. Návrh rieši budúce využitie celého areálu v súlade s princípmi permakultúry. V súčasnosti je vo fáze realizácie najbližšie okolie stavby pracovne nazývané aj ,,zóna 0". Postupne si budete môcť pozrieť fotografie v sekcii Realizácie.

Toto územie nad obcou Liptovská Štiavnica je veľmi špecifické priamym kontaktom s chráneným územím NATURA 2000, ktoré je veľmi naviazané na vodný režim, čo udávalo celé riešenie stavieb a exteriéru. Návrh sa orientuje na maximálne zadržanie vody v krajine a minimálne zásahy do podložia pri výstavbe. Takto vznikol výnimočný projekt objektov inšpirovaných miestnymi humnami, ktoré sú maximálne obklopené zeleňou.