Školské areály

Areál materskej škôlky na Riadku je pomerne rozľahlý. Pri navrhovaní sme pracovali s existujúci hernými zostavami a asfaltovými plochami a komunikáciami. Požiadavkou vedenia škôlky boli tri rovnocenné herné priestory pre tri samostatné vekové kategórie detí. Zjednocujúcim prvkom celého návrhu je ,,dážďovkový" chodník z liatej gumy, ktorý prepája všetky funkčné priestory. Okrem troch herných plôch sa tu nachádza multifunkčné ihrisko a v priestore medzi budovami vonkajšia učebňa. Cieľom nášho riešenia bol areál, ktorý je využiteľný za každého počasia a je vizitkou environmentálne priateľskej škôlky. Návrh využíva recyklované a priepustné materiály, výsadby sú prevažne z domácich a jedlých druhov, deti tu majú priestor aj na pestovanie vlastných rastliniek a kompostovanie.

Počas polročného štúdia architektúry v portugalskej Coimbre bol jedným zo zadaní návrh a osadenie budovy základnej a materskej školy do uzavretej časti miestnej botanickej záhrady. Kvôli vzácnym drevinám a pomerne svahovitému terénu vyšlo z analýz najlepšie osadenie na okraji areálu s prístupom z ulice. S ohľadom na strmý sklon terénu je budova riešená terasovito, kde všetky podlažia - terasy sú prepojené hlavnou vstupnou budovou s presklenou fasádou. Vstup do budovy je z ulice priamo na najvyššie podlažie, odkiaľ sa po rampe zostupuje do jednotlivých podlaží. Tie využívajú strechy podlaží pod sebou ako terasy a strešné záhrady. Opustené budovy v areáli sú využité ako dielne a vonkajšie učebne a sú s budovou školy spojené vysutým chodníkom vedeným po vrstevnici.